TJ START Bělá nad Radbuzou : O NÁS

Cesta: Titulní stránka > O nás

Menu

Dotace

Název programu: PROGRAM VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech

Název projektu: Organizace sportu ve sportovním klubu - TJ Start Bělá nad Radbuzou

Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Dotace schválena na základě Rozhodnutí č. 502017-8-3297 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017

O nás

Historie naší tělovýchovné jednoty se začala psát v roce 1953, kdy byla založena TJ LOKOMOTIVA Bělá nad Radbuzou. Mezi nejaktivnější zakládající členy TJ Lokomotiva patřili Antonín Vebr, Lumír Kašpar a František Nový, který stál v čele TJ od jejího založení až do roku 1975. V době svého založení měla TJ Lokomotiva následující oddíly: oddíl stolního tenisu, odbíjené, kopané, sportovní gymnastiky, základní tělovýchovy, dále šachový oddíl, oddíl lyžování a turistiky a oddíl žen. Členové TJ se pravidelně ve všech oddílech zúčastňovali mistrovských soutěží, pravidelně se zúčastňovali celostátní spartakiády a dalších tělovýchovných akcí.

V roce 1978 dochází ke změně názvu tělovýchovné jednoty na TJ START KOVO Bělá nad Radbuzou do roku 1991, kdy dochází naposledy ke změně názvu na TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU a pod tímto názvem pracuje tělovýchovná jednota až do současné doby.

V současné době má TJ START Bělá nad Radbuzou celkem 288 členů. V čele TJ START Bělá nad Radbuzou je Výkonný výbor TJ v tomto složení:

 • předseda   VV TJ START :  ing. Libor PICKA
 • tajemník   VV TJ START   : Miloš VONÁŠEK
 • hospodář  VV TJ START   : ing. Radek BÍLÝ
 • zástupce oddílu
  - kopané : Ladislav VOTAVA
  - volejbalu : Jiří KUDRNA
  - stolního tenisu : Miroslav PIVOŇKA
  - lyžování : Petr KREYSA
  - ŠSK Olymp : Miroslav NOVÝ
  - rekreační sport : Martina BLAŽKOVÁ

Členové TJ START Bělá nad Radbuzou jsou organizováni v těchto oddílech:

Oddíl kopané 

předseda oddílu : ing. Libor PICKA

Oddíl má celkem 6 mužstev, z nichž 5 hraje mistrovské soutěže.Jedná se o mužstva přípravky, mladších žáků a starších žáků, která hrají okresní přebor, dále o „B“ mužstvo mužů hrající okresní soutěž IV. třídy a „A“ mužstvo mužů hrající okresní přebor II. třídy. Mužstvo starých pánů hraje pouze přátelská utkání.

Oddíl volejbalu   

předseda oddílu : Jiří KUDRNA

Oddíl má družstvo mužů, které hraje okresní soutěž, a družstvo žen, hrající okresní přebor.

Oddíl stolního tenisu   

předseda oddílu : Miroslav PIVOŇKA

Oddíl má celkem 4 družstva, z nichž  „A“ družstvo hraje okresní přebor, „B“ družstvo hraje okresní přebor, „C“ družstvo hraje okresní soutěž 2, družstvo žáků hraje žákovské turnaje.

Oddíl lyžování a cyklistiky             

předseda oddílu : Petr KREYSA

Oddíl každoročně organizuje lyžařský přejezd  Capartice-Bělá, dále organizuje lyžařské zájezdy a přejezd Capartice-Bělá na kolech. Pro svoji činnost využívá základnu na Liščí hoře, která je majetkem TJ.

Školní sportovní klub Olymp

předseda oddílu : Miroslav NOVÝ

Ve ŠSK Olymp je organizována naprostá většina dětí ze Základní školy, které se věnují mimoškolní sportovní činnosti. Největších úspěchů dosahují děti v atletice, přespolním běhu a dívčí družstvo v odbíjené, velmi dobrých výsledků dosahují děti rovněž v basketbalu, kopané, florbalu a v šachu. ŠSK pravidelně pořádá i plavecké soutěže, v roce 2002 v součinnosti s TJ a MÚ zorganizoval Běh E. Zátopka.

Rekreační sport                                

předseda oddílu : Martina BLAŽKOVÁ

oddíl basketbalu:  vedoucí František HOLEČEK

 

Nejstarší historie sportovní organizace v Bělé (1946-1948)

Historie jednotlivých oddílů (do r. 2004)

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ